• POMYSŁ

    Pomagamy w znalezieniu najlepszego kierunku inwestowania.

  • ANALIZA

    Oceniamy projekty inwestycyjne, a także pomagamy w pozyskaniu finansowania.

  • REALIZACJA

    Nadzorujemy wykonanie inwestycji na każdym jej etapie.

Społeczeństwo

Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych wszelkich projektów realizowanych przez jednostki sektora publicznego.

Konsultacje społeczne stały się jednym z ważnych etapów realizacji projektów inwestycyjnych. Są one podejmowane wtedy gdy ostateczna decyzja o realizacji projektu jeszcze nie zapadła. Ich przeprowadzenie jest procesem trudnym ze względu na występujące niejednokrotnie napięcia pomiędzy inwestorem a przedstawicielami społeczności lokalnych. Udział niezależnych moderatorów umożliwia rzetelne i obiektywne przeprowadzenie tego procesu.