• POMYSŁ

    Pomagamy w znalezieniu najlepszego kierunku inwestowania.

  • ANALIZA

    Oceniamy projekty inwestycyjne, a także pomagamy w pozyskaniu finansowania.

  • REALIZACJA

    Nadzorujemy wykonanie inwestycji na każdym jej etapie.

Ochrona środowiska

Pomagamy w przygotowaniu inwestycji, ocenie efektów finansowych oraz pozyskaniu finansowania dla projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Odpady stałe i niebezpieczne

Rekultywacja

Ochrona powietrza

Gospodarka wodno-ściekowa

Doradztwo środowiskowe