• POMYSŁ

    Pomagamy w znalezieniu najlepszego kierunku inwestowania.

  • ANALIZA

    Oceniamy projekty inwestycyjne, a także pomagamy w pozyskaniu finansowania.

  • REALIZACJA

    Nadzorujemy wykonanie inwestycji na każdym jej etapie.

Energetyka

Pomagamy w przygotowaniu inwestycji, ocenie efektów finansowych oraz pozyskaniu finansowania dla projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Odnawialne źródła energii

Energetyka odnawialna jest dla inwestorów bardzo atrakcyjnym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Działania Unii Europejskiej oraz krajowa polityka energetyczna promują inwestycje w tym sektorze. Ogólnoeuropejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych powoduje, iż energetyka konwencjonalna (oparta na węglu) staje się droższa i mniej opłacalna. Producenci energii odnawialnej korzystają z dodatkowych zachęt finansowych związanych z możliwością sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów - będących dokumentem potwierdzającym fakt wyprodukowania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach.

Biomasa

Farmy wiatrowe

Małe elektrownie wodne

Efektywność energetyczna

Efektywne wykorzystanie energii to nie tylko doskonała metoda ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale również świetny sposób na zmniejszenie nadmiernych wydatków i bardziej zasobny portfel. Korzyści płynące z poprawy efektywności energetycznej mogą czerpać nie tylko duże zakłady przemysłowe, ale również sektor małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe czy gminy.

Termomodernizacja budynków

Właściciele budynków użyteczności publicznej (szkół, przedszkoli, szpitali, kościołów) dbają o to aby zachować odpowiedni komfort cieplny dla użytkowników, a jednocześnie zredukować zbędne wydatki na ogrzewanie budynków. Pierwszym krokiem, który powinien zostać podjęty jest sporządzenie przez biegłego audytu energetycznego. Jest to dokument w którym przedstawiona zostaje charakterystyka energetyczna budynku oraz opis optymalnych z finansowego punktu widzenia usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Audyt energetyczny jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie w postaci preferencyjnej pożyczki bądź też dotacji.

Niskoenergetyczne budynki (low-energy house)

Koncepcja niskoenergetycznego budynku opiera się na szeregu rozwiązań umożliwiających utrzymanie zużycia energii na znacznie niższym poziomie niż w przypadku podobnych obiektów budowanych metodą tradycyjną. Rozwiązania te dotyczą konstrukcji, materiałów budowlanych, źródeł zaopatrzenia w energię oraz automatyki zarządzającej energią.

Panele słoneczne

Już wkrótce uruchomiony zostanie program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej wspierający inwestycje w panale słoneczne. Jego beneficjentami mogą być zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i indywidualne gospodarstwa domowe. Instalacja paneli słonecznych stanowi skuteczną metodę redukcji kosztów ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej.

Audyty energetyczne