• POMYSŁ

    Pomagamy w znalezieniu najlepszego kierunku inwestowania.

  • ANALIZA

    Oceniamy projekty inwestycyjne, a także pomagamy w pozyskaniu finansowania.

  • REALIZACJA

    Nadzorujemy wykonanie inwestycji na każdym jej etapie.

Analiza

Oferujemy usługi w zakresie analizy finansowej projektów inwestycyjnych. Analiza finansowa pozwala ocenić finansowe efekty inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym (od kilku do kilkudziesięciu lat). Sporządzana jest w oparciu o model finansowy  przygotowany przez naszych analityków z uwzględnieniem międzynarodowych standardów oraz specyfiki danego przedsięwzięcia.

Elementem modelu finansowego jest analiza wrażliwości, która dostarcza cennych informacji na temat wpływu czynników zewnętrznych na opłacalność projektu i sytuację finansową inwestora. Częścią modelu finansowego może być również analiza ryzyka, określająca prawdopodobieństwo zajścia niekorzystnych z punktu widzenia inwestycji zjawisk.

Analiza finansowa jest jedną z szeregu analiz wykonywanych na etapie przedinwestycyjnym. Pozostałe analizy dotyczą m.in. opcji technologicznych, prognoz popytu, uwarunkowań prawnych, skutków środowiskowych. Wszystkie one wchodzą w skład studium wykonalności/biznes planu analizowanej inwestycji.

Współpracując na stałe z zespołami prawników, inżynierów oraz przyrodników oferujemy kompleksowe usługi w przygotowaniu studiów wykonalności/biznes planów.
Pomagamy w pozyskiwaniu finansowania.

Doradzamy w stworzeniu odpowiedniej struktury finansowania inwestycji. Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji tj. dotacje z funduszy UE, kredyty bankowe, finansowanie poprzez private equity i venture capital.

Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania oraz prowadzimy komunikację z instytucjami finansowymi.